ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ, ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

19 Σεπτεμβρίου, συνέντευξη τύπου

19 Σεπτεμβρίου, συνέντευξη τύπου