YUNANİSTAN VE TÜRKİYE

İKİ ÜLKE, BİR ZENGİN SPOR GEÇMİŞİ

genel bilgiler

genel bilgiler

κωπηλασία

KUREK SPORU VE TURKIYE

1930'lu y?llarda Fenerbahce Spor Kulubu'nden uc k?z kardes Fitnat, Nezihe ve Melek Ozdil han?mlar ilk bayan kurekciler oldu.

Turkiye, FISA'ya, 1931 y?l?nda uye olmas?na ragmen Dunya Kurek Sampiyonalar?'nda ilk kez, 1966 y?l?nda gorundu.
1942'de Oxford ve Cambridge Universiteleri aras?nda yap?lan geleneksel kurek yar?smalar?nda, Cambridge Tak?m?'nda yer alan Samil Urall? uluslararas? alanda ad?n? duyuran ilk Turk oldu.
1952'de Bat? Almanya-Florchein'daki musabakalara kat?lan Turk kurekciler, odunc teknelerle yar?smalar?na ragmen 2 birincilik, 1 ikincilik ald?lar. 1955 Akdeniz Oyunlar?'nda tek ciftede gumus madalya alan Fenerbahceli sporcu Tonguc Tursan, uluslararas? alandaki ilk milli kars?lasmam?zda ilk onemli basar?y? elde etti.
1984 y?l?nda Romanya'da yap?lan Balkan Sampiyonas?'nda iki ciftede Yuksel Tasc? ve Cuneyt Ustuner Balkan birincisi olarak elde ettiler. 1987-1988 ogretim y?l?nda ise ilk kez Marmara Universitesi Ataturk Egitim Fakultesi Beden Egitimi ve Spor Bolumu'nde kurek, bilimsel bir kimlik kazanarak bilim dal? kuruldu.
2004 y?l?nda Turkiye, kurek tarihinde en onemli basar?s?n? kazanarak 23 yas alt? umitler Dunya Sampiyonas?nda hafif kilo erkekler 2-(iki tek)  kategorisinde alt?n madalya kazand?.

KUREK SPORU VE YUNANISTAN

Turkiye ile benzer cografi ve tarihi ozelliklere sahip olan Yunanistan kurek tarihinde sahip oldugu basar?lar ile Turkiye den bir ad?m ondedir. Yunanistan kendisiyle ozdesen olimpiyatlarda dahil olmak uzere bir cok dunya kurek sampiyonas?nda birincilikler ve dereceler alm?st?r.Ayr?ca Avrupa Kurek Sampiyonalar?nda en cok madalya kazanan ulke unvan?na sahiptir.

Yunanistan Olimpiyatlar tarihinde ilk kez Kurek'te madalya kazand?. Bugunku erkekler ikili kurek yar?smas?nda Yunanl? sporcular Vasileios Polymeros ve Nikolaos Skiathitis bronz madalyaya ulast?lar. Basbakan Kostas Karamanlis ve PASOK lideri Yorgo Papandreu sporcular? kutlayan mesajlar yay?mlad?.

 

KUREKTE 8+ (SEKIZ TEK) DUMENCILI TEKNESI

 Kurek sporunda 8+ (sekiz tek) teknesi diger tum kategorilerden her zaman bir ad?m onde olmustur, bu yuzden kurek sporunun amiral teknesi olarak ifade edilir. Gerek uzerinde bulunan sporcu say?s? gerekse diger teknelerden daha h?zl? olmas? sayesinden yar?slar? her zaman ilgi toplam?s ve insanlar?n begenisini kazanm?st?r. Tum 8+ (sekiz tek) teknelerinde mutlaka bir tane dumenci bulunmaktad?r.

 

 

Dumencinin gorevi; teknenin duz bir istikamet uzerinde gitmesini saglamak ve ayn? zamanda tekne uzerinde bulunan kurekcilerin motivasyonlar?n? artt?rmakt?r.

 

Kurek sporunda ekip teknesinde oturan kurekciler onunde kurek ceken ekip arkadas?yla birebir ayn? hareketi yapmak; yani adeta golgesi gibi olmak zorundad?rlar. Sekiz kurekcinin de kurekleri ayn? anda suya girmeli, ayn? andan sudan c?kmal?, suyun icerisinde ve d?sar?s?nda ayn? anda hareket etmelidir. Aksi taktirde teknenin dengesi bozulur, h?z? azal?r ve yar?s? kazanma ihtimalleri zay?flar.

8+ (sekiz tek) teknesi ad?ndan da anlas?lacag? uzere tek kurek ceken kurekcilerden olusur. Yani sekiz kurekcinin her birinde tek; yani bir adet kurek bulunur. Dort kurekcide birer sag kurek varken, diger dort kurekcide de birer tane sol kurek vard?r.

Tekne uzerinde bulunan her kurekcinin oturdugu yere ait bir numaras? vard?r. Numara s?ralamas? tersten basa dogru gelmektedir; yani arka arkaya oturan kurekcilerin en arkas?nda kalan sporcu bir numara diye adland?r?l?r ve dumencinin kars?s?nda oturan sporcuya kadar 2, 3, 4 numaral? sporcu diye artar. Teknede sorumlulugu digerlerinden daha fazla olan sporcu; dumencinin kars?s?nda oturan 8 numaral? kurekcidir. Kurek terimlerinde bu kurekciye 8 numara yerine ''hamla'' denir.

Hamla ne kadar h?zl? ne kadar kuvvetli cekerse diger yedi arkadas? da onunla beraber birebir ayn? kuregi cekmeye cal?s?rlar. Hamla bir nevi teknenin kaptan? gibidir. Bu yuzden hamla olacak sporcu tecrubeli ve kisilik ozellikleri bak?m?ndan lider olabilecek potansiyeli gosteren sporcular aras?ndan secilir.

 

Teknenin boyu 17-19 metre aras?nda degismektedir. Kureklerin boyu ise ekibin ozelliklerine gore uzat?labilir ve k?salt?labilir bir sisteme sahiptir. Genel tek kurek uzunlugu 4m'ye yak?nd?r. Tekne her bir kurekte on metrenin uzerinde yol kat eder. 8+ (sekiz tek) yar?slar? genelde 6 dakikan?n alt?nda surmektedir.  Yar?s temposu ise 40 tempo (bir dk. cekilen kurek say?s?) civar?nda ve uzerinde olabilir.